ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศรษฐ์

ตัดสินปีหน้า! คดีล้มมวย “ฟ้าวันใหม่”

วันที่ 9 ธ.ค. 64 ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศรษฐ์ นักชกผู้ถูกจ้างวานล้มมวยด้วยเงิน 500,000 บาท ได้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อมารับหมายนัดในข้อหา เป็นผู้ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวยฯ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ.2542 มาตรา 3,50,59 พร้อมทั้งนี้มารับฟังการตัดสินในวันที่ 12 มกราคม 2565